Minh triết phương Đông và triết học phương Tây hay thể tạng khác của triết học\

Bằng phương pháp luận so sánh văn hóa Đông Tây, với tư duy đối sánh chiều sâu như hiểu lý trí Âu châu từ lý trí Trung Hoa và ngược lại đã cho thấy những nhược điểm cơ bản của minh triết phương Đông, cũng như những điều bất cập đối với triết học phương Tây...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jullien Francois
Đồng tác giả: Nguyên Ngọc (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Đà Nẵng: NXB. Đà nẵng, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 180 M312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn