Nam Quốc sơn hà: Trương thiên tiểu thuyết lịch sử\

Bộ sách là thiên tiểu thuyết về cuộc đời của Nguyên phi Ỷ Lan cùng ba cuộc chiến anh hùng của nhà Lý như: cuộc bình Chiêm ở phía Nam, đánh nhà Tống ở Quảng Đông lộ, Quảng Tây lộ và chống lại cuộc Nam xâm của nhà Tống

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Đại Sỹ Yên tử cư sĩ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. Trẻ, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 N104q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn