Hỏi đáp về luật xây dựng

Sách viết dưới dạng hỏi-đáp với 209 vấn đề liên quan đến luật xây dựng, ngoài ra sách còn đăng toàn văn Luật xây dựng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26-11-2003

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.078 H428đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn