Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 - những điều cần biết\

Sách tập trung phân tích các chế định cơ bản về trình tự, thủ tục phục vụ các cơ quan pháp luật, các cơ quan tiến hành tố tụng và các chế định liên quan trực tiếp đến quyền của mỗi người dân khi tham gia tố tụng hình sự, phụ lục đăng toàn văn bộ luật tố tụng hình sự năm 2003...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quách Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Tư pháp, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 345.597 B450l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 06-27-2006 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn