Tìm hiểu các quy định mới về thuế

Sách giới thiệu những vấn đề liên quan đến luật thuế giá trị gia tăng, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế thu nhập doanh nghiệp được trình bày dưới dạng hỏi-đáp; ngoài ra sách còn cung cấp các văn bản pháp luật hiện hành về thuế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Quỳnh Hoa (biên soạn)
Đồng tác giả: Nguyễn, Văn Cường (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.04 T310h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn