Một số nghiên cứu bước đầu về kinh tế học văn hoá\

Sách nghiên cứu mang tính lý luận về các mối quan hệ kinh tế trong lĩnh vực văn hoá; phân tích hàng hoá và thị trường hàng hoá văn hoá tinh thần, cũng như vấn đề quản lý thị trường văn hoá tinh thần

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Ngọc Tòng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn