Tư liệu kinh tế các nước thành viên ASEAN\

Sách cung cấp các số liệu thống kê về kinh tế của mười nước thành viên ASEAN: Brunây, Campuchia, Inđônêxia, Lào, Malaixia, Mianma, Philipin, Thái Lan, Việt Nam, Xingapo

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Tổng cục Thống kê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.959 T550l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn