International business: Environments and operations\

ý nghĩa và ảnh hưởng của hệ thống xã hội các nước đến việc tiến hành kinh doanh quốc tế; hệ thống trao đổi tài chính; chính sách hợp tác tổng thể và chiến lược quản lý các hoạt động kinh doanh quốc tế

Lưu vào:
Tác giả chính: John D. Daniels
Đồng tác giả: Lee H. Radebaugh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Addison-Wesley, 1995
Phiên bản:xb.lần thứ 7
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 658 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn