Anh hùng trên chín tầng mây: Tập truyện - Giải thưởng văn học 1994-1995 do Ban Văn học Quốc phòng - An ninh Hội Nhà văn Việt Nam tặng thưởng\

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Thành Chơn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 A107h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn