Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính: Sách tham khảo\

Sách cung cấp kiến thức tổng quan, tập trung vào nguyên lý hoạt động cũng như các mối quan hệ và hệ thống tài chính tiền tệ

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Khoa kinh tế
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: Đại học quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.1 C101n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn