Energy statistics and balances of non-OECD countries 1990-1991

Bảng thống kê các sản phẩm dầu, than, gas, điện và sự tiêu thụ trong những năm từ 1971-1991 của những nước không có tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển; phần cuối là bảng cân đối về năng lượng của những nước này trong 2 năm 1990-1991...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Paris: International energy agency, 1993
Chủ đề:
gas
oil
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 333.7 E203e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn