Người hùng: Truyện ngắn chọn lọc và tác phẩm được giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng năm 1989 - 1999\

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Duy Ngữ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2003
Phiên bản:Tái bản lần thứ nhất
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 Ng558h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn