Tám vị vua triều lý\

Sách giới thiệu những thông tin cô đọng, chính xác về công đức, vai trò, vị trí và ảnh hưởng của tám vị vua đời Lý trong lịch sử Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2005
Chủ đề:
vua
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7023 T104v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn