Trung Quốc gia nhập tổ chức thương mại Thế giới\

Sách phân tích xu thế tất yếu gia nhập WTO, cơ hội và những lợi thế cho nền kinh tế Trung Quốc, giới thiệu khái quát về tổ chức thương mại quốc tế, những quy tắc chủ yếu của WTO, quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên WTO, ảnh hưởng đối với kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ và các đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Quang Lâm (dịch)
Đồng tác giả: Vương, Trung Minh (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2005
Chủ đề:
WTO
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.951 Tr513q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn