Nhà chiến lược quân sự Hồ Chí Minh\

Sách trình bày có hệ thống những quan điểm, luận điểm sáng tạo, độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng bạo lực, về đại đoàn kết dân tộc trong chiến tranh, về khởi nghĩa vũ trang toàn dân và chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng hậu phương, căn cứ đại, về chỉ đạ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Chí Nhân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 171.7 Nh100c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn