Tư tưởng chính trị của Lê Nin từ cách mạng Nga đến cách mạng Việt Nam\

Sách hệ thống những tư tưởng cốt lõi của Lênin từ đó làm rõ những tư tưởng chính trị của Ông, những nguyên lý mang tính chiến lược, sách lược đã được áp dụng thành công trong cách mạng Nga; khảo nghiệm quá trình vận dụng sáng tạo những tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng CSVN vào hoàn cảnh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Tư
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.43 T550t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn