Dân chủ ở cơ sở qua kinh nghiệm của Thụy Điển và Trung Quốc: Sách tham khảo\

Sách tuyển chọn những bài viết xoay quanh vấn đề đảm bảo quyền dân chủ của người dân trên tất cả các mặt của đời sống xã hội qua kinh nghiệm ở Trung Quốc và Thuỵ Điển

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Văn Hiền (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.8 D121c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn