Các văn bản pháp quy điều tiết cạnh tranh của Pháp và liên minh châu âu: Sách tham khảo\

Sách tuyển chọn một số văn bản pháp quy quan trọng trong lĩnh vực điều tiết cạnh tranh của Cộng hoà Pháp và Liên minh châu Âu như: Bộ luật thương mại, Quy chế hoạt động và quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hội đồng cạnh tranh (Pháp), Hiệp ước Rome về cạnh tranh, thuế và thống nhất các hệ thống pháp lu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Chương trình hợp tác Việt-Pháp hỗ trợ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
EU
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.0721 C101v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn