Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Sách giới thiệu con đường dẫn tới chiến dịch Hồ Chí Minh, diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh, các đơn vị anh hùng và anh hùng được tuyên dương trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 Ch305d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn