Liên bang Mỹ đặc điểm xã hội-văn hóa\

Sách giới thiệu những nét cơ bản của quá trình hình thành Liên bang Mỹ từ đó rút ra những đặc điểm tiêu biểu về xã hội-văn hoá và con người Mỹ, mối quan hệ giữa các đặc điểm xã hội-văn hoá trên góc độ phong cách, ứng xử của nước Mỹ đối với các nước khác được thể hiện qua chính sách đối ngoại của Li...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thái Yên Hương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 300.973 L305b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn