Who's who in the people's republic of China\

Tiểu sử sơ lược và chân dung của hơn 2400 danh nhân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, được xếp theo thứ tự tên chữ cái

Lưu vào:
Tác giả chính: Wolfgang Bartke
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Germany: Saur, 1991
Phiên bản:xb.lần thứ 3
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 920.051 Wh400s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn