Tháng 4 ác liệt\

Sách kể lại ba tháng cuối cùng của khoảnh khắc lịch sử 30-4 giải phóng Sài gòn, tái hiện bối cảnh chính trị quốc gia và quốc tế cách đây 30 năm qua con mắt của một phóng viên nước ngoài

Lưu vào:
Tác giả chính: Todd Oliver
Đồng tác giả: Lê, Tuấn (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 Th106b
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn