Một số quy định pháp luật về cán bộ công chức

Sách tập hợp các văn bản pháp luật của nhà nước quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức ở các cấp, các ngành

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn