Bên lề chính sử\

Sách luận bàn những vấn đề cần quan tâm liên quan tới việc biên soạn chính sử như: vấn đề truyền thống, sáng tác gắn với lịch sử, gia phả để minh xác chính sử và một số vấn đề khác có liên quan đến việc biên soạn chính sử

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Công Vĩ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 929 B254l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn