Khảo luận về Ưng bình thúc giạ thị\

Sách giới thiệu về dòng dõi, hoàn cảnh gia đình, bối cảnh lịch sử, tình hình quan trường Huế ở thời đại của Ưng bình thúc giạ thị; phân tích văn chương nghệ thuật trong thơ ca của ông; tâm sự, nhân sinh quan, tư tưởng Phật giáo, tư tưởng yêu nước và đường lối thể hiện tư tưởng yêu nước của nhà thơ x...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà, Xuân Liêm
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Huế: NXB. Thuận Hoá, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9221 Kh108l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn