Giới thiệu một số tác phẩm kinh điển của C. Mác và Ph. Ăngghen: Giai đoạn hình thành chủ nghĩa Mác\

Sách giới thiệu tóm tắt về tiểu sử, thân thế và hoạt động thời trẻ tuổi của C.Mác, phân tích những điểm cơ bản trong các tác phẩm của C.Mác và Ph.Ăngghen viết trong giai đoạn 1843 đến 1847 qua đó lý giải sự hình thành của chủ nghĩa Mác với những mốc quan trọng trong sự biến chuyển tư tưởng của hai Ô...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Thành Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 335.42 Gi-462t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn