Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Pháp lệnh gồm 7 chương, 38 điều quy định cơ quan điều tra, nhiệm vụ của cơ quan điều tra, nguyên tắc hoạt động điều tra, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động điều tra, tổ chức và thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra, quyền hạn điều tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ ti...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 363.25 Ph109l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn