Congress and its members\

Giải thích về các hoạt động của Quốc hội Mỹ, sự tồn tại "2 quốc hội", 1 quốc hội cơ quan gồm những người tham gia chính phủ và 1 quốc hội lập hiến; mối liên quan với việc lập chính sách và chính sách an ninh quốc gia

Lưu vào:
Tác giả chính: Roger H. Davidson
Đồng tác giả: Walter J. Oleszek
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Washington, D.C.: Conressional Quarterly Inc., 1994
Phiên bản:xb.lần thứ 4
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 328.73 C431r
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn