Lịch sử châu âu

Sách tường thuật những sự kiện lịch sử chính của châu âu bắt đầu thư thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên cho đến thời hiện đại với sự phát triển của tôn giáo, nhà nước và văn hoá; trình bày lịch sử của 44 quốc gia tại châu lục nay tư thời cổ đại đến nay. Phụ lục giới thiệu biên niên sử châu Âu...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Đức Thịnh (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 940 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn