Kinh tế Việt Nam trên đường hội nhập: Quản lý quá trình tự do hoá tài chính\

Sách tổng kết lý luận và thực tiễn về trình tự tự do hoá kinh tế tối ưu và hội nhập tài chính ở các nước đang phát triển; đánh giá mức độ tự do hoá kinh tế ở Việt Nam thời gian qua qua lăng kính của nhiều giới quan sát viên, những phản ứng của quốc tế đối với chủ trương đổi mới và hội nhập của Việt...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Ngọc Thơ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 K312t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn