Tiêu chuẩn kiểm toán nhà nước

Sách trình bày khái quát về hoạt động kiểm toán nhà nước, cơ sở hình thành các chuẩn mực, các tiêu chuẩn của báo cáo kiểm toán, nghiệp vụ kiểm toán, các quy định của kiểm toán viên, những chuẩn mực của kiểm toán tài chính, kiểm toán hiện trường...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Vinh Danh (dịch và hiệu đính)
Đồng tác giả: Trần, Văn Hải (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 343.063 T309c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn