Triết học phương tây hiện đại: Giáo trình hướng tới thế kỷ 21

Sách giới thiệu và phân tích triết học phương Tây hiện đại và triết học Mác trong cùng bối cảnh triết học hiện đại; giải thích mối quan hệ của triết học phương Tây hiện đại với triết học cổ điển và triết học Mác

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Khánh Trường (dịch)
Đồng tác giả: Lê, Phóng Đồng (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2004
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 190.7 Tr308h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn