Niên giám thống kê 2002: Statistical Year book 2002\

Sách bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh khái quát thực trạng và động thái kinh tế - xã hội của Việt Nam; nội dung có so sánh với số liệu thống kê của thế giới, của một số nước và vùng lãnh thổ phục vụ nhu cầu nghiên cứu và so sánh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Tổng cục Thống kê
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn