Cẩm nang công tác, cán bộ văn phòng cấp ủy Đảng

Sách trình bày một số vấn đề về nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy Đảng; giới thiệu cương lĩnh, điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Nghị quyết của BCH TW Đảng khóa IX (2001 - 2003)

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ, Minh Hòa (biên soạn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 C120n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn