Những văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (Tập 1)

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Tổng liên đoàn lao động Việt nam. Ban kinh tế - chính sách xã hội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 1995
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 Nh556v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn