Những sự kiện lớn trong lịch sử Hoa Kỳ: Hơn 2.000 mục từ giải đáp câu hỏi Ai, thế nào, ở đâu, khi nào và tại sao trong lịch sử Hoa Kỳ\

Sách gồm hơn 2.000 mục từ, sắp xếp theo thứ tự A, B, C, cung cấp đầy đủ những phần tóm tắt ngắn gọn về nhiều nhân vật và sự kiện quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ

Lưu vào:
Tác giả chính: Yanak Ted
Đồng tác giả: Pam Cornelison
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 973 Nh556s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn