Giáo trình ngôn ngữ học đại cương\

Giáo trình đề cập đến những lý luận cơ bản của ngôn ngữ học; phân tích định nghĩa ngôn ngữ và vị trí của ngôn ngữ trong các sự kiện nhân loại; đi sâu nghiên cứu những yếu tố của ngôn ngữ, nguyên lý của ngữ âm học...

Lưu vào:
Tác giả chính: Saussure Ferdinand
Đồng tác giả: Cao, Xuân Hạo (dịch)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Phiên bản:in lần thứ hai
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 410 Gi-108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn