Đất miền đông: Tiểu thuyết\ Cuộc chiến đấu trên đường 13

Tiểu thuyết tái hiện lại những cuộc chiến ác liệt của quân đội ta trong suốt 150 ngày đêm để giành giật từng thước đường trên mặt trận đường 13 - một trong bốn tuyến đường chính chạy về Sài Gòn, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nam Hà
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9223 Đ124m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn