Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI\

Sách giới thiệu toàn văn các văn kiện gồm: diễn văn khai mạc, bế mạc, báo cáo, điều lệ, lời kêu gọi, Nghị quyết... của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (9/2004)

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn