Hậu chiến Việt Nam. Tập 1: Bút ký\

Bút ký về những người mẹ, người lính, người con... đang sống trong thời bình nhưng những di chứng của cuộc chiến tranh vẫn còn theo họ đến hết cuộc đời

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Chuyên
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 326.86 H125c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn