Encyclopedia of the third World\

Bách khoa toàn thư về thế giới thứ 3. Nêu chi tiết về đặc điểm địa lý, dân số, thành phần dân tộc, kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử, tín ngưàng, hiến pháp...

Lưu vào:
Tác giả chính: George Thomas Kurian
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Facts on file, 1992
Phiên bản:xb.lần thứ 4
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 909 E203c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn