20 năm đổi mới và sự hình thành thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa\

Sách gồm những nhìn nhận, đánh giá về quá trình đổi mới vừa qua, đem đến cái nhìn tổng quát về chặng đường 20 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định những bước đi tiếp theo của công cuộc đổi mới kinh tế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Cúc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.9597 H103m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn