Intergrating emerging market economies into the international trading system

Phân tích các nguyên lý chung của tự do thương mại, những thách thức chính của quá trình này ở các nước trung, đông âu và các quốc gia mới độc lập ở Liên xô cũ. Một số kinh nghiệm về rào chắn thương mại, mối liên quan giữa thương mại và đầu tư...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: OECD
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Paris: OECD, 1994
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 382.071 I-311t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn