Hồ Chí Minh - những chặng đường lịch sử

Được trình bày dưới dạng những câu chuyện và sắp xếp theo trình tự biên niên, sách đã phác họa khá đầy đủ cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những hoạt động lớn, cùng những công lao nổi bật của Người

Lưu vào:
Tác giả chính: Phan, Ngọc Liên (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hải Phòng: NXB. Hải Phòng, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.704 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn