Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí: Kỷ niệm 115 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 80 năm ngày báo chí cách mạng

Sách giới thiệu 97 bài trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước về nhiều lĩnh vực khác nhau của nhà báo chính luận vĩ đại Hồ Chí Minh, được tuyển chọn từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, xuất bản năm 1995-1996...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Lam Châu (tuyển chọn)
Đồng tác giả: Nguyễn, Sông Lam (tuyển chọn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thanh niên, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7054 H450c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn