Hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội X của Đảng

Sách giới thiệu bài phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng về công tác chuẩn bị ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; cùng các quy định, hướng dẫn về tổ chức ĐH Đảng bộ các cấp và các văn bản phục vụ thảo luận dự thảo văn kiện ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ X củ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lý luận chính trị, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 H561d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn