Ngô Thì Nhậm toàn tập. Tập 3

Tập sách giới thiệu những tác phẩm của Ngô Thì Nhậm gồm: Hoàng hoa đồ phả; Cẩm đường nhàn thoại; và Bang giao hảo thoại

Lưu vào:
Tác giả chính: Lâm Giang (chủ biên)
Tác giả tập thể: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Đồng tác giả: Nguyễn, Công Việt (chủ biên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.9221 Ng450t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn