Niên giám thống kê Hà Nội 2004: 2004 Statistical Yearbook

Sách công bố những số liệu chính thức các năm 2000, 2001, 2002, 2003 và số liệu ước tính năm 2004 về điều kiện tự nhiên, dân số - lao động, các chi tiêu tổng hợp, công nghiệp, xây dựng cơ bản, thương nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa - xa hội... của thủ đô Hà Nội. Sách được in bằng ti...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: k.nxb, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 315.97 N305g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn