Cuộc tổng tiến công chiến lược xuân 1975 và sự cáo chung của chế độ Sài gòn\

Sách đã dựng lại thời đoạn lịch sử từ sau Hiệp định Pari đến kết thúc cuộc chiến, cho thấy sự nhạy bén nắm thời cơ, chủ động tạo thời cơ, hình thành quyết tâm chiến lược mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, với những chiến thắng kế tiếp nhau ở Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn đã k...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Huy Thục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7043 C514t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn