Chiến đấu ở Tây Nguyên: Hồi ký\

Hồi ký của GS. Hoàng Minh Thảo giới thiệu khái lược cuộc đời từ khi tham gia cách mạng đến mùa xuân 1975 của ông, chủ yếu ở chiến trường Tây Nguyên; qua đó cho thấy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Tây Nguyên, ta đã thắng địch bằng mưu, bằng kế như thế nào...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Minh Thảo
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7041 Ch305đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn